ALDI  ELİŞİ  SATAN  KADIN  !

 

 

Gel  buyur  efe

Göz  nuru

El  emeği

Gönül  nuru  bunlar

Ötelerden  gelen  motiflerde  saklı

Gizli  deyişler

Sahibi  yitmiş  dünyalar

Bilebilir  misin  efe  ?

Çözebilir  misin  ?

Bak  bakalım

Ne  derler  ?

Aç  gönül  gözünü,  dinle

Eski  türküler

Unutulmuş  ağıtlar

Rengi  solmuş  sözler

Her  biri  bir  kadının  yaşamı

Gördüğün  motifler  !..

 

 

Hayırsız  çıktı  oğlanlar  efe

Daha  gençken  gitti  rahmetli

Dağıma  direk

Güneşime  gölgeydi

Bırakıverdi  ağzı  süt  kokan  bebeleri

Kalıverdim  bir  başına

Hüküm  yüksek  yerdendi

Ama  efe

Yıllar  deldi,  geçti..

 

 

Sudan  çıkmış  balık  gibi  efe

Bilemedim  kendimi  günlerce

Baktım  göremedim

Dilime  geldi  diyemedim

Ama  yaşadım

Çalındım  çırpındım

Okuttum  çocuklarımı

Ellerine  meslek  verdim

El  kızlarını  onlar  buldular

Hanımköylü  oldu  hepsi

Unutuldum  efe

Kan  öğündü  içime

Ama  sır  vermedim

 

 

Yaşam  bu  efe

Yok  pes  etmek

Şikayetimiz  yok

Yırtınmak

Yolunmak

Didinmek

Alıştığımız  şeyler

Akan  kor  gibi  göz  yaşlarını

Yüreğimizin  en  derininde

Saklamak  tek  tek

 

 

Lâkin  sırtımız  yere  gelmedi  daha  efe

Uğraştık  durduk  aralıksız 

Yaşıyormuş  gibi

Bu  dibi  olmayan  dünyada  ya..

Boşunaymış  efe ,

Boşuna  !..

 

 

ALDI  GOBİT  SATAN  ADAM