ALDI  ISPANAĞI  TEMİZLETİP  SATAN  ADAM  !

 

 

Ben  anlamam  arkadaş

Elletmem  malımı

Mıncıklattırmam

Orasını,  burasını,  şurasını

Bütün  pazar  bilir

Böyle  satarım  ıspanağımı

Yıkanmış

Ayıklanmış

Tek  tek  bağlanmış

Gün  batmamış  üstüne

İstersen  koyma  yağını

 

 

Başka  türlü  başedilmez   arkadaş

Boş  kalmaya  gelmez

Bir  ana,  altı  kız

Sürü  tutsa  çekirge

Yanlarından  geçemez

Onlara  kalsa  en  iyisi  laklak  ya

Doyurmak  isteyen  karnını

Çalışacak  ister  istemez

 

 

Ne  dilekler  diledim  arkadaş

Ne  adaklar  adadım

Ben  oğlan  dedim

Yalnış  anladı  üst  kattaki

Evlat  üstüne  evlat  dedim

Sonuç  değişmedi

 

 

Eğer  bir  oğlum  olsaydı  arkadaş

Çatıma  direk

Yanıma  yürek

Adımı  taşısaydı

Sürseydi  soyum

Sırtım  yere  gelmezdi

Altındaki  toprağı  bilirdi  ayağım

Ama  olmadı  arkadaş

Ne  yaparsın

Her  istediğin  olmaz

Ocağa  kütük  dayasan

Benzin  döksen  üstüne

Yanmayacak  ocak 

Yanmaz. !

 

 

ALDI  KUMAŞ  SATICISI