ALDI  ATEŞ  RENGİ  KABAK  SATAN ADAM  !

 

 

Çok  yaklaşma  aslanım

Yanmasın  bir  yanın

Ütülmüş  tavuğa  dönmesin

Saçın  gözün  kaşın

Öte  dur  şöyle

Ne  de  olsa  delikanlısın

 

 

Uyarımı  hoşgör  aslanım

Yanlış  anlama

Özeldir  kabaklarım

Benzemez  başkasına

Alev  saçar

Ateş  renginde  bu  pazara

Çağlamıyorsa  gönül  pınarın

Yaşamıyorsan  dolu  dolu

Yoldaşın  değilse  Yunus  Emrem

Anlaşılır  hemen  asaletin

Çıkar  meydana

 

 

Kabak  bu  toprağındır  aslanım

Tohum  ayrı  değil

Çok  eskidir  kökeni

Orta  Asya'dan  gelir

Nice  ülkeler  gezen

Nice  eller  gören

Alperenler  misali

Konmuştur  Anadolu'ya

Atalarının  ellerini  bilir

 

 

Duymuş  eski  bilgeleri

Dinlemiştir  ozanların  hepsini

Ne  ağıtlar  yakmıştır

Vakitsiz  giden  yiğitlere

Ne  kavgalar  görmüştür

Kardeşin  kardeşi  vurduğu

Ne  deyişler  söylemiştir

Karacaoğlan'ın  sazına  sorduğu

Açtığı  sayısız  çiçekte

Verdiği  her  dölde

Anar eskileri

Anar  güneşi

Verir  ateşe  rengini

Sakın  unutma  aslanım

Tohum  toprağı  bilir

Topraksa  her  şeyi  !..

 

 

ALDI  ZEYTİN  SATICI  !