Eğerim Beli - Eski kervan yolu sol tarafta görülmektedir.