LİMENİA ADASI  

 

    Hoyran gölü içindedir. Sur kalıntılarıyla çevrili adada bazı yapıların  kalıntıları yanında Artemis’e adanan bir tapınağın kalıntıları da yer almaktadır. 2 Mayıs 1907 de bu adaya uğrayan Gertrude Bell adındaki İngiliz kadın gezgin gördüklerini şöyle anlatır:

    “Bir kayıkla sazların elverdiği yerden adaya çıktık. Yaklaşık iki metre kalınlığında çakıl ve harçlarla yapılmış Bizans duvarlarıyla çepeçevre kuşatılmıştı. Hem uzun, hem çaprazlamasına duvarların içine kalın ağaç gövdeleri konulmuş. Ancak zamanla çürüdüklerinden bulundukları yerler top delikleri gibi duruyordu. Koruma kuleleri olmayan sade duvarlar. Bir yerde duran sütunun yanından kürek çekerek geçerken 45cm derinlikte suyun içinde yatan  bir taş gördüm.

    Sağ elinde su kabı gibi bir nesne tutan, bir kadın figürü olan, geniş bir dikili taş. Sol yanında da dört köşeli su kovasına benzeyen bir şey, sağ yanının yukarısında da gene başka bir su kabına benzer bir şey asılı duruyor. İçerisinde, daha çok başa benzeyen bir nesne göze çarpıyor. Yukarı kısmında fazla yüksek olmayan kapı üstü süsü ve iki satırlık bir yazı var ama dizlerime kadar suya girmeme, bildiğim herşeyi yapmama, kayıkla etrafında dolaşmama rağmen güneşin yansıması ve göz kamaştırması yüzünden bunları okuyamadım.

                                                                     Çeviren :  Prof. Dr. Cengiz Tosun         

 

LOKUL

 

    Tahin ya da haşhaş ezmesiyle yapılan bir çeşit çörektir. Mesire yerlerine giderken, askere giderken, özel günlerde ya da yolculukta yenmesi için yapılır. Özel bir tat vermesi için hamuruna biraz tarçın katılır. “Nokul” da derler.

 

 

LUVİLER

 

    Bizim buraların yerli halkı sayılan Luviler hakkında şu bilgiler vardır.

    Luvilerin  Boğazlar üzerinden Anadolu'ya  Milattan Önce 3500 yıllarında gelip batı ve güney Anadolu'ya yerleştikleri kabul edilir. Urallardan kalkarak Karadeniz'i dolaşıp gelmişlerdir.

    Hititçenin yanında Luvice yerel halk dili olarak kullanılmıştır. Ama Luvi adları Hattuşaş kral sarayında sık sık geçen adlardır. Luvi dili tüccar ve gemici dili olarak hayli zengin olduğu bilinmektedir. Hititçenin  Luvi dilinden birçok kelime aldığı görülür. Kendilerine ait resim yazıları vardır. Luvilerin oturdukları bölgelere Hitit kaynaklarında “Luviya” adı verilmektedir.

    Genellikle güney ve batı Anadolu'ya yerleşmişlerdir.