ÖNSÖZ 

    Geçmişte  Belediyemize bir Kültür  Programı  sunup  bir ekip yaratarak üç yıl içinde otuz kadar  kitabın  yazılıp yayınlanmasını teklif ettim.  Olumlu bir cevap alamadım. Kişisel olarak yapabileceğimi yapmak için tüm bu Kültür  Programı içindeki konuları ancak bir ansiklopedi olgusu içinde toplayabileceğimi düşünerek Eğirdir Ansiklopedisini yazdım.  Ansiklopedi bir ekip işi olsa da bu işi tek başıma yapmak zorunda kaldım.   

   Sözlü, yazılı ulaşabildiğim tüm kaynakları öğretmen olarak ve bu çevrenin bir kişisi olarak değerlendirdim. Bazı yerlerde kendi düşüncelerimi de kattım. Bilimsel inceleme konuyla ilgili bilim adamlarının işidir. Bu kitabı hemşerilerimi yaşadığı yeri bilgilendirmek, kent bilinci, kültürü vermek  amacıyla bir ders kitabı özelliğinde yazmaya çalıştım. Turizmine de  katkısı olur düşüncesiyle fotoğraflarla Eğirdir’in güzelliğini, değerlerini sergiledim. Geçmişteki kültürümüzün günümüz kültürüyle olan bağlarını gücüm yettiğince belirttim.

    Biliyorum ki insan kültürünü memleketini tanıdıkça daha çok sever.

   Kitapta özgeçmişlerini yazdığım kişiler kaynaklarda bulduğum kişilerdir. Ayrıca iki ay süre ile Akın ve Demokrat Eğirdir gazetelerinde yaptığım çağrıya cevap verenlerdir.

   Hamidoğlu Eğirdir’e özel bir oyundur. Hem oyundur, hem tarih dokusunu korumuştur.  Okurken ve temsil edilirken bu özelliklerin göz önünde tutulması doğru anlamaya yardımcı olur.

     Bu  eser  Eğirdir  Belediyesi  tarafından  bir  kültür  hizmeti  olarak  bastırılmıştır.

                                       

                                                       Nuri GÜNGÖR      Veziroğlu