ÜNNAP

 

    Eğirdir’de “Hinnap” derler. Sanırım Türkistan’dan getirilerek burada da yetiştirildi. İğdeye benzeyen dolgun, tatlı bir meyvedir. “Öksürüğe iyi gelir. Göğsü yumuşatır.” derler. Çocukluğumda Kale mahallesinde on, on beş kadar ağacı vardı. Şimdilerde Baba Sultan önünde bir ağaç, Ada’da bir ağaç, Boğazova’da da birkaç yerde gördüm.

 

 

ÜSTÜN ÖZGÜR

 

    1984 yılı Kasım ayında doğdu. Annesi matematik öğretmenidir. Babası Nihat Özgür’dür. Anne tarafından “Hacı Aziz” diye bilinen Mustafa Üstün’ün oğlu İbrahim Üstün’ün torunudur. Özel okullar sınavı Ankara birincisi, Yatılılık ve bursluluk sınavı Türkiye birincisi olduğu için TED Ankara Kolejine girmiştir. 2000 yılında Lise birinci sınıftayken Cenevre’de gerçekleştirilen Uluslar arası Okullar Avrupa Konseyinin Matematik Yarışması’nda, bireysel dalda Avrupa birincisi olmuştur.

 

 

ÜYÜK

 

    Hüyük’ten bozma bir kelimedir. Gölün Avşar tarafında ,onun iskelesi idi. Kayıkla gidenler Üyük’e çıkarlar, üç dört odalı basit bir evde kalırlardı. Eşyalar, mallar orda biriktirilir, Adalıların kayıklarıyla Eğirdir’e taşınırdı. Palamut çuvallarını, yün çuvallarını hatırlıyorum. Ne yazık ki şimdi Hüyük park benzeri bir şeyler yapmak isterken tahrip edilmiştir. Hüyüğün çevresine de yol yapmak için dozerle dolaşmışlar, hayli zarar vermişlerdir. Bu prehistorik yer henüz bilimsel açıdan değerlendirilmemiştir.

 

 

ÜZÜM ÇEŞİTLERİ

 

    Çok eski kaynaklarda bile Eğirdir’de 36 çeşit üzüm yetiştirildiği yazılıdır. Adlarını tesbit edebildiklerimi yazıyorum.

    Dimnit, Gemre, Razakı, Çekirdeksiz, Büzgüle, Şam büzgülesi, İsli büzgüle, Kızıl dimnit, Kadın Parmağı, Horoz İbiği, Burdur Dimniti, Tavşan Böbreği, Aküzüm, Akdimnit, Misket, Çavuş, Pembe çavuş, Akosman, Danagözü, Karagevrek, Tilki kuyruğu.