VALİ BASTONU

 

    Dağlardaki tesbih ve menengiç bitkilerinin ince kurumuş dallarına denir. Bağdayken Konnebucağı yamaçlarına, Eğirdir’deyken Karatepe’nin ardında Bademlibucak taraflarına oduna gider, vali bastonlarından odun yapar, sırtımızda getirirdik. İssiz yanar.

 

 

VALİLERİMİZ

 

    Eğirdirli valilerimiz şunlardır:

 

 

VASSAK

 

    Eğirdir’in  zararsız divanelerindendi. 1970 lerde öldü.

 

 

VEZİRLER EVİ ÖNÜNDEKİ HAMAM

 

    Babamın dedesinden duyduğuna göre hep yıkık olduğu bilinir. Babamın dedesi Veziroğlu Ahmet Efendi 1828 doğumludur. Çocukluğumda bu hamamın yıkıkları içinde çok oynadım. Zamanla gölün etkisiyle yıkılmalar oldu. Sanırım Eğirdir’de alanı en geniş hamamdır. Kayalar kesilerek, bir kısmı duvar örülerek, bir kısmı ahşap olarak yapıldığı kalıntılarından bellidir. Hamamın üst girişi olan bölümünü dedem Veziroğlu Müderris Nuri Efendi 1900 başında bedelini ödeyerek tapusunu almıştır. 80 metrekarelik bir tapusu vardır. Kaledeki üç hamamın en eskisidir.

 

 

VEZİROĞLU MUSTAFA ÇAVUŞ 

 

    Eğirdir’de yönetimi değiştirip Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurulurken Jandarma Kumandanı Hasan Karabey’in kumandası altında Eğirdir’i kuşatıp güvenceye alan kişidir. Veziroğlu Mehmet Efendi’nin oğludur. 1921 de Yalvaç’ta görevli iken kaçak asker takibinde şehit olmuştur.

 

 

VEZİROĞLU  MÜDERRİS NURİ EFENDİ

 

    1871 yılında Eğirdir’in Kale mahallesinde doğdu. Baba adı Ahmet, dedesinin adı  Mehmet’tir. İptidai, Rüştiye tahsilini Eğirdir’de yaptı. Şeyh Ali Ağa medresesine girdi. Ulumi Arabi ve Farisi tahsil etti. İlm-i Fıkıh, Hadis, Tefsir okudu. Bu arada da talebelere sarf ve nahiv dersleri verdi. Burdur, Isparta, Atabey, Yalvaç, Karaağaç, Uluborlu ve Eğirdir’in seçkin hocaları karşısında icazetini vererek Müderris oldu. Yılanlıoğlu Şeyh Ali Ağa Medresesinde Müderrislik etti. Ramazanlarda dört sene vaaz vermek için Manisa’ya gitti. Oradan Eğirdir’e çekirdeksiz üzüm asması getirdi, bağına dikerek yetiştirdi.

Meyvacılığa, bağcılığa çok meraklı idi. Müderrislik yapmakta iken Birinci Dünya savaşına katılmamız üzerine Seferberlikte oğlu Ali Rıza ile beraber askere alındı. Kafkas cephesine sevkedildi. 1915 de Sarıkamış’da Ruslarla savaşırken şehit oldu.

      Veziroğlu Müderris Nuri Efendi adını aldığım dedemdir.

 

 

VEZİROĞLU RIZA GÜNGÖR 

 

    Babamdır. 1896 da doğdu. 1914 de babasıyla beraber Seferberliğe katıldı. İstanbul Halıcıoğlu Küçük Zabit Mektebinden Suriye  cephesine  gönderildi. İngilizlerin   Yafa,  Hayfa  çıkartmasında bulundu. Terhisten sonra Eğirdir’e geldiyse de Milli Mücadele başlayınca Milis kuvveti toplayıp Ege’de Süvari Başçavuş olarak Yunanlılara karşı savaştı. Sonra düzenli orduya katıldı. Eskişehir-Kütahya savaşları sırasında esir düştü. Atina’ya götürüldü. Üç yıla yakın bir esaretten sonra Kurtuluş Savaşı sonundaki anlaşmaya göre memleketine döndü. Toprağıyla uğraştı. Belediye Zabıta Memurluğunda bulundu.    22 Nisan 1975 de Eğirdir’de vefat etti. Kervansaray kabristanında gömülüdür.

 

 

VİARUS

 

    Sivri dağının antik adıdır. Roma döneminde basılmış paralarda kabartması vardır.

 

 

VİRİ

 

    Hayret edilen olaylar karşısında kadınların, kızların kullandığı bir ünlemdir. Erkekler kullanmazlar. Sanırım Rumca “vire”den gelmektedir. Beyşehir’de aynı söz “vili” şeklinde söylenmektedir.