ALDI  FİLESİ  BOŞ  KADIN  !

 

 

Ah  çocuğum ah !

Bu  hale  düşecek  insan  mıydık  biz ?

Varken  yok  olduk

Çokken  hiç  olduk

Uyduk  oğlan  ağzına

Kargayı  kılavuz  koyduk

 

 

Pek  güvendim  oğluma  çocuğum

Ne  varsa  eline  verdik

Daha  tecrübesi  yok  dedi  ya

Zora  koştum  herifi

Oğlana  kefil  olduk

Meğer  borsaya para  koymuş

Üç  koyup  beş  almaya

Bizim  dilli  düdük

Bir  gecede  gitti  her  şey

Soyulmuş  soğana  döndük

 

 

Alacaklılar  kapıya  geldi  çocuğum

El  insana  acımaz 

Bağ,  bahçe,  dükkan,  tarla

Satıldı  gitti  ardarda

Aklım  bir  türlü  almaz

En  son  elden  çıktı

Atadan  kalma  evdi

Düştü  kaldı  benim  herif

Bir  deri,  bir  kemik

Bilmez  bastığı  yeri

Üzüntüden  ağzını  açmaz

 

 

Kaldık  emekli  maaşına  çocuğum

Altı  üstü  iki  yüz  lira

Torunlar  bizde  yer 

Oturduğumuz  ev  kira

Çöpe  döndü  gelin

Oğlan  boşta  gezer

Yaptığından  utanmaz

Bir şey  diyemem herife

Yüreğim  tıkar  boğazımı

Sesim  çıkmaz

 

 

İşte  böyle  çocuğum

Düşenin  dostu  olmaz

Dolaşır  dururum  pazarı

Filem  boş,  dolmaz

Ne  yapayım,  bilemedim

Dünyanın  kuralıymış

Düş  kurdun  ağzına

Sıyrılmadık  kemiğin  kalmaz

 

 

ALDI  YUFKACI  !